Wat doet de Jeugdraad?

Werkgroep beleidsbeïnvloeding

De kern van de jeugdraad is de wensen en noden van jongeren tot bij het stadsbestuur brengen. In deze werkgroep worden de koppen bij elkaar gestoken om te weten te komen wat die wensen en noden juist zijn en hoe we die gaan overbrengen naar het stadsbestuur. In deze groep wordt er veel geluisterd, gediscussieerd en informatie uitgewisseld.

We werken meestal rond thema’s zoals armoede, veiligheid, mobiliteit en nog veel meer. De bijeenkomsten zijn open, dus je kan binnenspringen als een thema of project jou interesseert. Dit is ook de werkgroep waar het grote beleidsadvies van Jeugdraad Deinze is geboren: toekomstvisie 2020-2025. Dat is een advies dat we naar aanleiding van de meerjarenplanning hebben opgesteld. In ons advies hebben we alles wat we te horen kregen van wensen, verlangens en noden gebundeld en aan de Deinse politici bezorgd. Zo willen we onze stempel drukken op het brede jeugdbeleid dat gevoerd wordt. En als ze onvoldoende rekening houden met de meningen van jongeren in onze stad dan trekken we aan de alarmbel.

Met de werkgroep zullen we voortdurend jongeren bevragen, samenbrengen en het stadsbestuur adviseren: onze kerntaak uitvoeren in feite.

Werkgroep promo

De jeugdraad, wasda? Vaak krijgen we dit te horen als we jongeren in Deinze aanspreken vanuit de jeugdraad en daar wil deze werkgroep verandering in brengen!

Werkgroep promo zorgt ervoor dat de jeugdraad zichtbaar is. Hoe meer mensen weten van ons bestaan, hoe meer input we krijgen, hoe meer we Deinse politici kunnen overtuigen van de meningen van Deinse jongeren.

Door deze werkgroep lopen we met mooie pulls rond, schrijven we met jeugdraad-stylo’s en het allerbelangrijkste: weten jong en oud wie we zijn en wat onze missie is?

Werkgroep scholen

Op school leren jongeren enkel wiskunde en Frans? Niet als het aan de jeugdraad ligt. De school is een plek waar jongeren ontzettend veel leren. Waarom zouden we hen dan niet prikkelen met zaken zoals leren opkomen voor hun eigen standpunten, in dialoog gaan met elkaar en samen proberen hun omgeving te veranderen?

We willen de handen in elkaar slaan met de leerlingenraden. Zij adviseren de scholen en staan in goed contact met de leerlingen. We kunnen veel van hen leren: wat leeft er onder de middelbare studenten? Wat vinden zij dat er beter kan, ook ruimer dan school? We kunnen met die ideeën op ruimere schaal aan de slag, want het leven stopt niet bij de schoolpoort. En wie weet kunnen we samen met de leerlingenraden wel eens een groots evenement organiseren in Deinze?

Focusgroep jeugdverenigingen

Deinze telt maar liefst 17 jeugdverenigingen. De grote jeugdbewegingen zoals Scouts, Chiro, KSA en KLJ zijn in onze stad goed vertegenwoordigd, maar er zijn ook jeugdverenigingen die we enkel in Deinze terugvinden zoals Djemba en De JoJo. Tel daarbij nog twee Speelpleinwerkingen en twee jeugdhuizen en je kan net zoals ons besluiten dat het jeugdwerk in Deinze bruist van de activiteit!

Elke jeugdvereniging levert schitterend werk in Deinze en is uniek. Dat maakt het net zo boeiend als jeugdverenigingen in deze werkgroep tips en trics met elkaar uitwisselen. Onze jeugdconsulent voorziet deskundige antwoorden op hun vragen en samen zoeken ze naar oplossingen voor uitdagingen. Op die manier zorgen we samen voor een sterk jeugdverenigingsleven in Deinze en adviseren we het stadsbestuur waar nodig.

Bloklocaties

Soms zit je als student wel eens met de handen in het haar. De leerstof wilt niet in je hoofd, je concentratieboog is die van een goudvis en misschien heb je wel een jengelende broer of zus rondlopen?

Met de jeugdraad adviseren we het stadsbestuur sinds 2018 om tijdens elke examenperiode minstens twee bloklocaties open te houden: een in Landegem en een in Deinze-centrum. We proberen samen met de Jeugddienst en andere stadsdiensten deze bloklocaties op maat van onze Deinse studenten te organiseren.

Hier kun je in alle rust studeren met een kopje koffie. Omdat inspanning niet zonder ontspanning gaat, kun je een leuke pauze nemen met vrienden. Win-win situatie, lijkt ons! De Deinse bloklocaties zijn dan ook uitgegroeid tot een populaire studie- en ontspanningsplek.

Tijdens de coronapandemie neemt stad Deinze de volledig organisatie op zich en daar zijn we zeer tevreden over, maar wij hopen stiekem om in niet-coronatijden terug leuke pauzes te kunnen aanbieden vanuit de Jeugdraad.

Evenementen

De jeugd en feesten, het zit in ons DNA. Met de jeugdraad organiseren we de 100-dagen fuif en Dag en Nacht van de Jeugdbeweging. We zorgen voor een onvergetelijke avond in een veilige setting!
Onze jeugdraadcafés zijn dan weer rustige, maar zeer gezellige café-avonden. Momenten waarop je met een drankje of twee de jeugdraad en andere jongeren beter leert kennen.
Ook de kleinsten vergeten we niet, want voor hen organiseren we Speelpak: op Speelpark komen alle jeugdverenigingen samen om hun beste spelletjes aan iedereen aan te bieden. En oh ja, er zijn ook gigantische springkastelen.

Jeugdraadcaravan

Cruisen door Deinze doen we met de jeugdraadcaravan. De caravan hebben we tweedehands gekocht en met een tal van handige harry’s opgeknapt. Onze materiaalmeester verdient hier een eervolle plek, want zonder hem waren we nooit zo ver geraakt met het opknappen.

Wist je dat Deinze wel 127,38 km² bedraagt? Omdat sommige jongeren ver van onze bureau in Jeugdhuis Brieljant vertoeven, trekken we er op uit met onze caravan. Zo willen we letterlijk en figuurlijk dichter bij de jongeren staan. Ook op evenementen verdient onze caravan een mooie plek. Hij kan dienst doen als DJ-boot, chocomelkkraam, café op wielen…

Zelf een idee waarvoor we ons caravan nog kunnen gebruiken? Laat het ons dan zeker weten!

Overleg

Aan al de activiteiten en adviezen die we uitbrengen gaat meestal een lang proces van overlegmomenten vooraf. Zowel intern als met externe personen en organisaties vergaderen we erop los. We moeten er zeker van zijn dat onze ideeën niet alleen goed uitgewerkt zijn, maar ook dat er een groot draagvlak voor is. Vergaderingen in de jeugdraad zijn levendig, boeiend en vooral plezant. Jongeren kunnen er het woord nemen en op een respectvolle manier met elkaar discussiëren.

Naast bijeenkomsten met jongeren en jeugdverenigingen overleggen we het meest met onze jeugdconsulent, de jeugddienst, de jeugdwerkers van Jeugdhuis Brieljant en Drugpunt en in latere stadia met onze Schepen van Jeugd. Andere sporadische overlegpartners zijn: Huis van het Kind, Leiepoortscholen, VTI, Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem, Dienst Welzijn en de andere adviesraden van Stad Deinze.

Meerdere keren per jaar komen we ook samen met andere lokale jeugdraden uit onze regio en dat zijn bijzonder interessante bijeenkomsten! Met ondersteuning van onze koepelorganisatie, Bataljong, zoeken we samen naar oplossingen voor de uitdagingen, waar lokale jeugdraden mee kampen.

Wie zijn we?

Bestuur

Het bestuur van de jeugdraad zorgt ervoor dat de jeugdraad blijft draaien. Zij organiseren de vergaderingen, bereiden de agenda voor, volgen alles op en brengen jongeren samen.

Het bestuur bestaat uit een klein groepje jongeren die het dagelijkse bestuur van de jeugdraad in goede banen leiden. Dat zijn de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, communicatieverantwoordelijke en de bestuursleden. Zij begeleiden alle jongeren, die betrokken zijn bij de jeugdraad, bedenken de krijtlijnen van de totale jeugdraadwerking en vormen de schakel tussen het stadsbestuur en de jongeren.

Kernteam

Kernteamleden focussen zich op enkele aspecten van de jeugdraad, maar niet op het totale plaatje. Zij zetten elk hun unieke talenten in voor de jeugdraad: socials beheren, promo voeren, grafische ontwerpen maken, sfeer creëren op onze activiteiten, de jeugdraadcaravan renoveren en pimpen...en raad eens wie deze mooie website heeft gemaakt?

Jeugddienst

Jolien is onze jeugdconsulent. Zij ondersteunt en begeleidt de jeugdraad vanuit de jeugddienst van stad Deinze. Door de sterke samenwerking tussen de jeugddienst en de jeugdraad worden heel wat projecten waargemaakt.

Vrijwilligers

De jeugdraadvrijwilligers bestaan uit jongeren die af en toe een handje helpen. Toogshift op een fuif, maar ook filmpjes maken voor ons. Velen onder hen zijn oud-gedienden, die vroeger heel actief waren in onze werking en nu helpen waar ze kunnen.
Zonder deze helpende handen zouden we vele projecten niet kunnen realiseren.

Samen sterk!

De Algemene Vergadering

Onze Algemene Vergadering is het officiële onderdeel van de jeugdraad, waarin we twee afgevaardigden van alle jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en jeugdhuizen uit Deinze terugvinden.

Onze AV komt maandelijks samen in een jeugdlokaal om uitdagingen voor het Deinse jeugdwerk te bespreken en uit te wisselen, maar ook om de adviezen van Jeugdraad Deinze vorm te geven en uiteindelijk te stemmen. Het bestuur, het kernteam, enkele niet-verenigde jongeren, onze jeugdconsulent en onze Schepen van Jeugd zijn ook steevast van de partij. Kortom, de AV’s zijn pittige, plezante en boeiende vergaderingen met een grote groep enthousiaste jongeren!

Team Jeugd Deinze

Als jeugdraad staan we niet alleen. We krijgen goede ondersteuning van het gedreven Team Jeugd van stad Deinze, waartoe onze fantastische jeugdconsulent Jolien De Wispelaere behoort. Quasi dagelijks hebben wij contact met Team Jeugd. Ons “bureautje”/tafel staat ook in Jeugdcentrum Brieljant wat de samenwerking met hen heel vlot maakt.

We gaan ook maandelijks -en indien nodig wekelijks- in overleg met onze Schepen van jeugd, Rutger De Reu. Onze duurzame relatie zorgt ervoor dat schepen De Reu de signalen van kinderen en jongeren ter harte neemt. Wij kiezen ervoor om een constructieve stem te zijn, om een open dialoog te houden. Maar als het nodig is zullen we protesteren en stevig van ons laten horen zodat er geluisterd wordt naar jongeren.

Samen bundelen we onze krachten om de stem van kinderen, jongeren en jeugdverenigingen te laten weerklinken in het stadhuis. We houden onze oren en ogen scherp en doen graag een babbeltje met jongeren. Zo weten we wat er leeft bij de Deinse jeugd en wat wij kunnen doen.
En niet onbelangrijk: iedereen is welkom bij ons!