Deinse jongeren voor een jeugdig beleid!

“Politiek, saaaaai!, naar mij gaan ze toch niet luisteren. Ik ben nog maar 17 jaar en welke politicus zou mijn ideeën nu serieus nemen?”

Dit soort uitspraken heeft ons gemotiveerd om iets in beweging te zetten…
Jongeren hebben vaak het gevoel dat beslissingen worden genomen boven hun hoofden en dat hun mening niet van belang is. Er wordt niet of onvoldoende naar hen geluisterd, laat staan dat ze actief worden betrokken bij het nemen van beslissingen die te maken hebben met de leefwereld van jongeren.

Daar willen we met Jeugdraad Deinze werk van maken! Het is niet de vraag of de Deinse jongeren een stem verdienen, maar wel HOE we dat gaan realiseren. Daarom lanceren wij deze oproep! Laat van je horen en geef samen met ons vorm aan het jeugdbeleid in Deinze!

Neem snel een kijkje op onze facebookgroep beleid en fusie met Nevele.