De jeugdraad maakt jaarlijks heel wat adviezen en organiseert verschillende evenementen. Om dit allemaal te realiseren zijn er aantal werkgroepen opgericht rond verschillende thema’s.

Dit zijn onze werkgroepen:

  • Promotie van de jeugdraad
  • Beleid en fusie met jeugdraad Nevele
  • Evenementen organiseren
  • Samenwerkingen met leerlingenraden